moBILET v2.1.3b APK for Android

Find most popular android apps here! 30,000+ users downloaded moBILET latest version on 9Apps for free every week! More functions were added in this app. This hot app was released on 2019-11-19. Get the latest version now!
moBILET to aplikacja, która pozwala:
– kupować elektroniczne bilety na przejazdy środkami komunikacji zbiorowej (autobusy, tramwaje, metro, kolej)
– płacić za faktyczny czas postoju w strefach płatnego parkowania (opłata naliczana po zakończeniu postoju!)
Usługa moBILET jest aktywna w ponad 100 miejscowościach w całej Polsce, m.in. w aglomeracjach Krakowa, Łodzi, Trójmiasta i Górnego Śląska, w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Lublinie. Aktualną listę miast, mapę zasięgu oraz dokładny opis systemu znajdziesz na www.mobilet.pl.
Do korzystania z aplikacji konieczne jest aktywowanie konta w systemie moBILET:
1) wejdź na www.mobilet.pl
2) naciśnij “wypróbuj”
3) podaj swój nr telefonu i e-mail oraz ustal hasło
4) zainstaluj aplikację
5) zasil swoje konto w systemie moBILET (dostępna jest opcja szybkiego przelewu – PayU)
6) jeżeli parkujesz w SPP oznacz swój samochód winietą, samodzielnie wykonanym wydrukiem lub odręczną informacją
mobilet is an application that allows you to:
– Buy electronic tickets for journeys with public transport (buses, trams, metro, light rail)
– Pay for the actual parking time in the paid parking zones (fee charged after the stop!)
Mobilet service is active in more than 100 locations throughout the country, including agglomerations in Krakow, Lodz, Tri-City and Upper Silesia, Warsaw, Poznan, Szczecin, Torun and Lublin. The current list of cities, coverage map and a detailed description of the system you will find on www.mobilet.pl.
To use the application it is necessary to activate your account in the system mobilet:
1) go to www.mobilet.pl
2) press the “try”
3) Enter your phone number and e-mail address and set the password
4) Install the application
5) Power your account on the system mobilet (the option to quickly transfer – Allegro)
6) If you park in the SPP, mark your car vignette, isolated made printout or handwritten information

Download APK(7.7MB)

Recommend for you